Здраво, јас сум Иво Малинковски

Енергичен, иновативен, мотивиран и динамичен професионалец со одлични меѓународни стратегиски продажни и маркетинг вештини, ориентиран кон решенија, заинтересиран за учење и развивање на водечка стратегија за успех и нов бизнис на конкурентни пазари.

Иво е претставен во:

Моите вештини

Interpersonal skills

Способност за комуникација

Маркетинг стратегија

Аналитичка способност

Иво гради бизниси

Менаџер за маркетинг и продажба на Шато Камник

За Иво

Веднаш по завршувањето на магистерските студии по менаџмент и глобализација во Барселона, го започнав моето работно искуство во маркетинг и продажен тим на винска компанија. Подоцна ја зазедов позицијата менаџер за маркетинг и продажба на вината на нашата семејна винарија „Шато Камник“. Следниот чекор беше воведувањето во меѓународната трговија преку позицијата Проектен менаџер за повеќе проекти. На овие позиции учествуваше и успешно реализираше неколку големи набавки проекти.

Станете во контакт

Телефон
Е-пошта

Контакт од